Magyarország, közöm van hozzád!

Csóka János pálos tartományfőnök atya Boldog Özséb évet megnyitó beszéde.

2020. január 21.

1270 január 20-án a pilisi erdők mélyén, Klastrompusztán egy csendes kis kolostorban, Özséb atya a pálos rend alapítója  rendtársaitól körülvéve  befejezte földi életét. A pálos rend, melyet termékeny élete gyümölcseként hátrahagyott túlélte a történelem viharait és kiállta az idő próbáját.

Özséb életpéldájában nagy szerepe volt az összetartozás tudatának környezetével és népével. Ez az összetartozás serkentette, hogy felelősséget vállaljon a világ jobbításáért és Istennek szentelje életét; remeteségben vezeklésben és imádságban hordozza népét. Azonban küldetése nem állt meg ezen a fokon. A remeteségben Isten egy alkalommal látomás által szólította meg. Apró lángokat látott az erdőben, melyek remete társait jelképezték, és amelyek önmagukban kicsik és gyengék voltak. Majd ezek a lángok egymáshoz közeledtek és egyesülve, nagy, erős láng-oszloppá álltak össze. Özséb – az összetartozás jegyében – összegyűjtötte azokat a remete társakat, akik szerte az erdőben hasonló küldetést éreztek magukban. Aztán befogadták az újonnan alakuló közösségbe azokat, aki szerte az országban ezt az életformát és küldetést élték, akik imában és vezeklésben küzdöttek a világ jobbításáért.
Magyarországon megszületett a pálos rend, mely - többek között - a nemzet összetartozásának megerősödéséért, egységéért, a szeretet növekedéséért, lelki felemelkedéséért imádkozott és hozott áldozatot.
A Rend küldetése ez. Ma sincs másként.

Boldog Özséb halálának 750. évfordulóján jubileumi évet nyitunk. Azonban nem is annyira Özséb atyára, hanem az ő szellemi örökségére szeretnénk irányítani a figyelmet ebben az évben: mindannyian összetartozunk! Magyar a magyarral – határon innen és túl –, és magyar az itt élő más nemzetiségű testvéreinkkel. Múltunk sebeit is együtt hordozzuk. Közünk van a mellettünk ülőhöz; közünk van az utcán szembe jövőhöz vagy a padon alvóhoz. Közünk van a településünkhöz, az utcához, a közterülethez. Közünk van a tájhoz, a természethez, az élővilághoz. Közünk van ehhez az országhoz, néphez és kultúrához! Közünk van sorsának alakulásához. Egy szóval: közünk van Magyarországhoz!
Ne felejtsük: a lángocskák egyedül csak pislákolnak, de együtt hatalmassá válnak. Az összetartozás felismerése és a felelősség vállalása nem teher, hanem ajándék; megajándékoz bennünket egymással.
Ezen gondolatokból kiindulva a Boldog Özséb év jelmondata: Magyarország, közöm van hozzád!
Szeretnénk ebben az évben meghívni minden magyar embert – világnézettől függetlenül – hogy fedezzük fel és erősödjünk meg az összetartozás tudatban és az egymásért való felelősségvállalásban. Fedezzük fel értékeinket és fedezzük fel egymást, tapasztaljuk meg a közösségben-lét örömét.
Rendtársaimmal ezt szeretnénk szolgálni ebben az évben, és teret adni mindazoknak, akik ebben segíteni szeretnének.

***

A jubileum kapcsán hálásan köszönjük a Magyar Kormány támogatását. Ebből épületeinket, templomainkat újítjuk fel, fejlesztéseket hajtunk végre, kiadványokat adunk ki, melyek a rend ismertebbé teszik. Ebből a támogatásból valósulhat meg a Nemzeti Múzeumban ősszel megnyíló pálos kiállítás, valamint a most útjára induló buszos vándorkiállítás. Erről szeretnék még pár szót szólni, hisz a mai alkalom egyben e buszban berendezett kiállítás útnak indítása is.
Lendületes és talán mosolyt fakasztó a cím, amelyet a kiállítás készítői adtak az összeállításnak – Pálosan szép az élet! Ez a derűs cím reméljük, sokakat megszólít majd, s őszintén hisszük, hogy nemcsak a katolikus hívekhez, s nemcsak a hívő emberekhez jut majd el, hanem megszólíthat mindenkit, akit érdekel a magyar múlt, akit érdekel a magyar történelem. Mert a mintegy negyven hazai és több erdélyi településre is eljutó kiállítás a magyar pálos történet elemeit elsősorban mint közös, mindenki számára átélhető magyar örökséget mutatja be. S ez kapcsolódik ahhoz is, hogy Boldog Özséb történetében a közösségteremtés az egyik legfontosabb szál: Összegyűjteni a remetéket, a magyarságért, mindenkiért engesztelni, imádkozni – ahogy ezt a magyar pálosok tették régen – és teszük ma is.
Hálát adunk azért is, hogy Lengyelország több városába, köztük rendünk jelenlegi központjába, Częstochowába is eljuthat a kiállítás. Köszönjük a lengyel testvéreknek, hogy örömmel fogadták kezdeményezésünket, és megszervezték a busz lengyelországi útját.
Egy busz viszonylag kis kiállítóterét kitágítja az interaktivitás. Elvihető kártyák, több képernyő, meghallgatható megzenésítések, s az angol és a lengyel nyelvi változatnak hátteret nyújtó honlap, valamint egy negyedórás film – amely rendünk legidősebb tagjaival az idén nyáron készült életútinterjúkból is ízelítőt ad. Ez mind az átélhetőséget szolgálja.
Köszönjük a kiállítás létrehozóinak a hónapokon át tartó munkát. Köszönjük Török Máté projektvezető-arculattervező grafikusnak és Sudár Annamáriának, a kiállítás kurátorának! Köszönjük Magyarország Kormányának a támogatását, valamint a Telenor Magyarország Zrt-nek és az Allianz Hungária Zrt-nek a kiállítás működtetéséhez nyújtott segítségét. Továbbá köszönjük a busztulajdonos cégnek, a kivitelezőknek, a fordítóknak, a filmeseknek, a busz útja megszervezőinek és mindenkinek, aki segítette, hogy ma megnyíljék, s néhány nap múlva útjára indulhasson a vándorkiállítás!