Lezárult a Boldog Özséb Program első éve

A Boldog Özséb Program egy 3 éves projekt, mely a Magyar Pálos Rend fejlesztéseit, kulturális tevékenységeit foglalja magába.

2019. december 23.

A Boldog Özséb Program egy olyan 3 éves projekt, mely a Magyar Pálos Rend több helyszínen megvalósuló fejlesztéseit, kulturális tevékenységeit foglalja magába. Már a program első üteme is több látványos beruházást eredményezett elsősorban Pécsett és Márianosztrán, a következő 2 évre pedig újabb fejlesztések vannak előkészítés alatt.

A pécsi munkálatok egy része a korszerűsítést szolgálta, hiszen a fűtésrendszer átalakítása, nyílászárók cseréje, illetve festési munkálatok valósultak meg a templomban és a kolostorban, míg egy másik részük a hívek számára már jobban érzékelhető felújítások voltak, melyeknek a keretében a templomban új elektromos padfűtés került kialakításra, egy jobban használható újjáépített parkoló várja a misére érkezőket, valamint a templom és a torony külső jellegében is megújult, hiszen falainak javítása és felújítása is befejeződött. 2020-ban a kolostor épületének, és a Pálos templom közösségi tereinek az átalakítása következik egy lelki központ kialakítása céljából, ugyanakkor a Lyceum templomban is megvalósulnak majd kisebb állagmegóvási munkálatok.

Márianosztrán a leglátványosabb a Bazilika felújítása volt, amely teljes homlokzatában új külsőt kapott, emellett gyakorlatilag elkészült a Mária-lak épületének felújítása is. Ezen munkálatok a következő ütemben megvalósuló további fejlesztésekkel – a plébánia épületének és kertjének, valamint a kálváriának a felújításával – lesznek teljesek.

A fentieken túl elkezdődött a petőfiszállás-pálosszentkúti kegyhelyen lévő zarándokház felújítása, bővítése, a kolostor felújítása, illetve egy ásványvíz palackozó üzem felépítése, valamint a Petőfiszálláson belül található kápolna felújítása.

A Boldog Özséb Program részeként megvalósítani tervezett fejlesztések a budapesti Sziklatemplomot és a kolostort is érintik. Az ottani munkák előkészítése jelenleg is zajlik, a fejlesztések alapvetően a jövő évben lesznek érzékelhetők, azonban a Sziklatemplomba egy új elektromos orgona vásárlása már ebben az évben megtörtént.

Mindezek mellett az erdélyi Hargitafürdőn is komoly fejlesztéseket és beruházásokat tervez a Magyar Pálos Rend, melyek előkészítése szintén folyamatban van.

A Boldog Özséb Programon belül zajló kulturális tevékenységek keretében 2019-ben több kiadvány is megjelent (pl. a Pálosok a nagyvilágban, illetve a Pálos kalauz című kötetek, az Asperges Me… című könyves CD, a Pálosok című füzet), és előkészítés alatt van több más kiadvány, valamint egy, az országot bejáró pálos kiállítóbusz, továbbá a Magyar Nemzeti Múzeumban egy időszaki pálos kiállítás is, melyek mind az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend megismertetését, társadalmi beágyazottságának a növelését szolgálják.

A Boldog Özséb Program Magyarország Kormányának támogatásával valósul meg, az EGYH-KCP-18-P-0183 azonosító számú projekt részeként.

 

allamitam