Hallgass a szívedre

Lectio Divina estek a budapesti Sziklatemplomban.

2018. április 20.

Hallgass a szívedre

Lectio Divina estek a budapesti Sziklatemplomban.

Johannes Cassianus a 4. században élt. Soha nem avatták szentté, bár a középkorban szentként tisztelték. 360 körül született a mai Franciaország területén. Sok időt töltött Betlehemben és azok között az egyiptomi remeték között, akik elhagyták a világot, és kimentek a pusztába, a sivatagba, hogy ott éljék meg az Istennel való mély kapcsolatukat. Amikor visszajött Európába, negyven év távlatából megfogalmazta az atyák tanítását, mindazt, amit tőlük tanult.

Érdekes, hogy amit a sivatagi atyák tudtak, azt a mai modern tudomány, a pszichológia is felfedezi. Ők az Istennel való mély egységben tudtak ezekről, és tanították is.

Johannes Cassianus korában a keleti és nyugati egyház nem vált kerté. Azt a bölcsességet és tudást, ami Cassianusban kikristályosodott egységbe foglalta és továbbadta. Tanítása korunkban is aktuális, talán aktuálisabb, mint valaha.

Ma, amikor sok helyen hallani, hogy veszélyben a kereszténység, különösen fontos újra elővenni és feleleveníteni a Jézus korából származó, tiszta, érintetlen tanításokat. A sivatagi atyák tanításai azok, amiket mi emberek megtehetünk, az isteni kegyelem mellett.

Mi, akik ott voltunk a Sziklatemplom estjein, olyan igazi tanítást hallhattunk Makranczi Zalán tolmácsolásában, ami hitből fakadt, vagyis az Istennel, a Szentháromsággal való mély személyes kapcsolatból. Nemcsak szerzeteseknek szól, hanem nekünk is, akik a világban élünk.

Az egyiptomi atyák tanításai, Cassianus mester tollából, nagy hatással voltak kortársaira: Szent Ágostonra, később Szent Benedekre, a bencés regulára, Szent Domonkosra, Loyolai Szent Ignácra, és a későbbi századok Krisztus-követőire is.

Remete Szent Pál, a pálos rend védőszentje is egyiptomi sivatagi remete volt, és mint ilyen, szintén a sivatagi atyák tanításai szerint élt. A pálos szerzetesek őrzik ezeket a szívbéli titkokat és ma is ezek szerint élnek.

Győrffy Szabolcs, pálos atya szeretetteli bevezetőit jó volt hallgatni. Kiemelte annak fontosságát, hogy Judit, zenéjével és a Cassianus írásaival, láthatóvá és hallhatóvá teszi azt, ami a lélek rejtekében van, amit lelkünk mélyén mindannyian keresünk.

Bíró Ferencné, Gesztelyi-Nagy Judit fuvolajátéka olyan helyekre vitte el a hallgatóságát, ahova a szavak nem jutnak el. Improvizatív játéka természetes, virtuóz, szíve legmélyéröl szólt.

Judit lénye és játéka rendet teremtett szívben, lélekben, a koncerten csakúgy, mint az életben.

A pálosok köré szerveződött csoport vezetőjeként, saját életével mutat példát az igazi szeretetről, az együttérzésről, a hitről. Tanításai által szívünk eljuthat arra a tisztaságra, ahol már csak a szeretet tud megnyilvánulni és így megteremtődik a lehetőség az Istennel való igazi találkozásra.

Az estnek volt egy személyes indíttatása is. Judit az estet felajánlotta Istennek, hálából az életéért. 

Az estnek lesz folytatása. Júniusban Pécsett, majd július 21-én Salföldön, az egykori pálos kolostor búcsúünnepén. A szentmisét az elöadás, majd közös virrasztás követi.