Heti hirdetések

évközi idő tizenharmadik hétSzeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek:

1. Ma július 1-e, évközi 13. vasárnap, egyben július első vasárnapja van. 16 órakor közös szentségimádási órát tartunk, a 17 órai szentmisét jótevőinkért ajánljuk fel.
Ezen a vasárnapon van a Péter-fillér gyűjtés.
Az országos gyűjtés összegét a püspöki konferencia Rómába továbbítja. A befolyt összeget a Szentatya karitatív céljaira fordítják.

2. A hét ünnepnapjai:

- hétfőn Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, Sarlós Boldogasszony ünnepe,
- kedden Szent Tamás apostol ünnepe lesz.

3. Csütörtökön 9-17 óráig megtartjuk az egész napos szentségimádást a szentségi kápolnában. Majd 21 órától a Sziklatemplom engesztelő imaközössége imaórát tart, ezután 22 órától megtartjuk a szokásos szentségimádási órát.

4. A héten első péntek és első szombat lesz.

5. Első pénteken a befejező imaóra után, este fél 10-től folytatjuk az engesztelő szentségimádást lelki megújulásunkért, hogy igaz keresztényként valóban a föld sója és a világ világossága legyünk. Ezek az imaalkalmak, melyek éjfélkor a Szűzanya Szeplőtelen Szívének tiszteletére bemutatott szentmisével zárulnak, az Eucharisztikus Kongresszusra való készület szerves részét is képezik.

6. Szombaton 16 órától lesz a Rózsafüzér Társulat következő összejövetele.

7. Szeretettel várjuk nyugdíjas hívők jelentkezését önkéntes templomőrzési és egyéb sekrestyei feladatok ellátására. Jelentkezni a szentmisék után a sekrestyében lehet.

8. A jövő vasárnap évközi 14. vasárnap lesz.