Csóka János tartományfőnök atya húsvéti köszöntése

A Magyar Pálos Rend nevében áldott és kegyelemteljes húsvétot kívánok!

2015. március 25.

...aki arra a végre lött emberré, hogy az emberért kínt és halált szenvedjen, s némineműképpen ugyan az ember megisteneséttessék. Azaz akarja osztályra bocsáttani örökségét, azaz örök mennyei boldogságát, hogy abban az igazán megtért és teljes bizodalommal hozzá folyamodó bűnösök valóságossan részesüljenek.

Csúzy Zsigmond pálos, Titkos értelmű testamentom (részlet) XVIII. sz.